Ring til os på:
Vøl-Bogade 14
6400 Sønderborg

Energivejlederen

Energivejlederen

Brdr. Jensens eftf. har en medarbejder der er uddannet bygningskonstruktør og energivejleder.

​En energi vejleder er en håndværker, som har uddannet sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning.

​De fleste husejere er opmærksomme på at spare på energien, men det kan ofte være svært se hvor i huset, det vil være mest oplagt, at sætte ind og hvad der kan give den største besparelse i forhold til investeringen.

​Energivejlederen kan hjælpe dig som kunde med at gennemskue, hvor i netop dit hus det vil være fornuftigt at gennemføre en energi renovering. Samtidig kan energivejlederen rådgive dig omkring hvordan energirenoveringen bedst gennemføres. Ofte kan der i forbindelse med en planlagt ombygning eller renovering, være tale om en begrænset merinvestering at udføre en energirenovering når man alligevel er ved at bygge om.

Herunder er vist et par af de mest relevante energirenoveringer.​

Tagisolering:​

I de fleste huse, som er opført før 1980, findes der ikke særligt store mængder isolering, hverken i lofter, vægge eller tage. Ved villaer med uudnyttet tagetage eller gitterspær, er loft- og tagisolering ofte en god og nem løsning, da man ikke behøver at ”åbne” bygningen for at gøre tiltag. Dette påvirker omkostningerne ved energibesparelsen, og gør tilbagebetalingstiden kortere.

Tagisolering illustration

Ydervægge:

​Ydervæggen udgør ofte en stor del af klimaskærmen, og kan derfor bidrage med store besparelse, ved de rigtige tiltag. Der er flere forskellige muligheder, og nogle huse egner sig bedst til indvendig efterisolering, mens andre huse egner sig bedst til udvendig. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger, som afhænger af konstruktionen.

Ydervægge illustration

Vinduer/ruder:

​Ældre ruder og vinduer har ofte en dårlig isoleringsevne i forhold til nye. Det kan betyde trækgener, kuldenedfald og generelle problemer med indeklimaet. Er dine vinduer i god stand, kan det være en god idé kun at skifte selve ruden i vinduet, frem for hele elementet, da dette er billigere, og giver næsten den samme energibesparelse.

Vinduer/ruder illustration

Dansk Byggeri logo


Brdr. Jensens EFTF - Vøl-Bogade 14, 6400 Sønderborg
Telefon: 74 42 20 55 - Mobil: 23 73 47 44
info@jensens-eftf.dk