Energivejledning

Brdr. Jensens eftf. har en medarbejder der er uddannet bygningskonstruktør og energivejleder. ​En energi vejleder er en håndværker, som har uddannet sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. De fleste husejere er opmærksomme på at spare på energien, men det kan ofte være svært se hvor i huset, det vil være mest oplagt, at sætte ind og hvad der kan give den største besparelse i forhold til investeringen.

​Energivejlederen kan hjælpe dig som kunde med at gennemskue, hvor i netop dit hus det vil være fornuftigt at gennemføre en energi renovering. Samtidig kan energivejlederen rådgive dig omkring hvordan energirenoveringen bedst gennemføres. Ofte kan der i forbindelse med en planlagt ombygning eller renovering, være tale om en begrænset merinvestering at udføre en energirenovering når man alligevel er ved at bygge om.

De mest relevante energirenoveringer

HIDE

HIDE

Tagisolering

I de fleste huse, som er opført før 1980, findes der ikke særligt store mængder isolering, hverken i lofter, vægge eller tage. Ved villaer med uudnyttet tagetage eller gitterspær, er loft- og tagisolering ofte en god og nem løsning, da man ikke behøver at ”åbne” bygningen for at gøre tiltag. Dette påvirker omkostningerne ved energibesparelsen, og gør tilbagebetalingstiden kortere.

Ydervægge

Ydervæggen udgør ofte en stor del af klimaskærmen, og kan derfor bidrage med store besparelse, ved de rigtige tiltag. Der er flere forskellige muligheder, og nogle huse egner sig bedst til indvendig efterisolering, mens andre huse egner sig bedst til udvendig. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger, som afhænger af konstruktionen.

Vinduer/Ruder

​Ældre ruder og vinduer har ofte en dårlig isoleringsevne i forhold til nye. Det kan betyde trækgener, kuldenedfald og generelle problemer med indeklimaet. Er dine vinduer i god stand, kan det være en god idé kun at skifte selve ruden i vinduet, frem for hele elementet, da dette er billigere, og giver næsten den samme energibesparelse.

Se vores referencer

Vi har den rette
løsning
for dig!